Poslanie

Nadácia IVMK je spoločnosť, ktorej hlavným poslaním je pomáhať zvyšovať úroveň uvedomenia a povedomia študentom, žiakom, ľuďom, ktorí nie vždy majú možnosť pracovať na svojich snoch a cieľoch.

“Už dnes budujeme lídrov zajtrajška”